• Štefan Veselovský

Zdražuje se stále citelněji - údajně za to může inflace, která svým růstem překonává všechny odhady

Občané sahají stále hlouběji do kapsy. Ekonomové jsou povětšinou překvapeni, že zdražovaní je mnohem rychlejší, než očekávali. Nechápu překvapení ekonomů, jelikož díky celosvětové razanci Covid - 19 se omezilo doslova vše na celém světě. To, že se propadla loni cena ropy v době, kdy se celý svět zastavil, je pochopitelné, tak jako skutečnost, že v době oživování jednotlivých ekonomik se dá očekávat, že začne opět strmě její cena stoupat, a s tím i cena pohonných hmot a všeho, co je ve výrobě a v distribuci na ropě závislé.

Ceny vozidel, jejichž prodejní čísla jsou leckdy uváděna pomalu jako přímá úměra nákupní síly a jakéhosi "happy indexu" občanů jednotlivých států, jsou rostoucí pochopitelně nejen díky občas až nesmyslným restrikcím a regulacím EU (v zájmu podpory "prý" ekologičtější elektrifikace), ale i kritického nedostatku čipů, ale i plastových dílů (pandemii nepřežilo spoustu subdodavatelů automobilek fungujících na nízkých výrobních maržích a migraci levné pracovní síly).


Ale údiv ekonomů nad tím, že se nám zdražuje zelenina, ovoce, v podstatě potraviny nás zaráží. Zdůvodňovat cenu papriky v hodnotě 200 Kč/kg, že se jedná o cenu "skleníkového" produktu z dovozu, a že "bude lépe", až se dostane na trh paprika od českých pěstitelů nám přijde jako nezodpovědné chlácholení spotřebitelů. Vždyť tomu tak bylo i loni a předloni, kdy kilogram této papriky stál 40 Kč. Tedy můžeme sledovat 500% nárůst ceny, způsobené základním ekonomickým ukazatelem. Totiž poptávkou a nabídkou. A pokud tedy poptávka převyšuje nabídku (což předpokládá opětovné uvolňování po restrikcích jednotlivých vlád), je i nabíledni, že cena produktů významně poroste.


Myslíme si, že ekonomové, či ti, jenž se za ně vydávají, by měli občany informovat a predikovat reálně a pravdivě, ne vytvářet dojem, že bude vše v pořádku. Ať již pod rouškou snahy motivovat spotřebitele utrácet a tím nakopávat ekonomiku, či pouze svou neznalostí. Pak by tedy měli raději mlčet....

V této souvislosti musíme konstatovat, že ECB svou neodpovědnou monetární politikou (nesmyslné kvantitativní uvolňování po vzoru amerického FED), již více než ve střednědobém horizontu, ohrožuje stabilitu cen v eurozóně, a zároveň masivním nakupováním dluhových instrumentů členských zemí prodlužuje jejich zlou dluhovou pozici a následnou dluhovou službu a tak zásadním způsobem porušuje svá vlastní pravidla a vnitřní předpisy, přičemž toto její konání tiše toleruje Evropská komise i Evropský parlament a tak v "klidu" dále ohrožuje ekonomicko-sociální zájmy všech obyvatel EU, nejenom obyvatel eurozóny.


Na druhé straně bychom uvítali aktivnější přístup a konání ČNB směrem k veřejnosti v otázkách inflace, protože má stále to privilegium, že může přímo řídit, měnit a kontrovat vnitřní měnový vývoj a tak ovlivňovat stabilitu české koruny, což je, kromě jiného, její hlavní, zákonem stanovený úkol.