• Igor Pauer

Přicházející upgrade Bitcoinového jádra – BIP Taproot

K signifikantnímu vylepšení (BIP – bitcoin improvement proposal = návrh na vylepšení bitcoinu) nedochází často. Asi nejzajímavějším a největším BIP v minulosti byl tzv. SegWit (segregated witness) neboli BIP141.

V současnosti byl do bitcoinového jádra verze 0.21.1 implementovaný BIP 340, 341 a 342 v sumáři nazvaný BIP Taproot, a čeká se na signalizaci jeho podpory od těžařů, která by měla nastat do 11. srpna. Jakmile proběhne úspěšně a těžaři budou s navrhovaným vylepšením souhlasit, bude upgrade (vylepšení) uzamknuté (“locked in“) do aktivace v listopadu 2021. Požadovaný konsenzus při BIP Taproot je 90 %.


Z čeho se navrhnutý BIP Taproot skládá?


BIP 340 Schnorr signatures


Na rozdíl od v současnosti používaného algoritmu ECDSA (délka 33 bytů) jsou veřejné klíče pro Schnorr signatures dlouhé 32 bytů a délka samotných Schnorr signatures je 65 bytů oproti 71-72 bytů při ECDSA (včetně sighash flag).


Tyto drobné úspory velikosti by měli přispět k úspoře nákladů na poplatcích při převodu Bitcoinů pro uživatele.


BIP 341 Taproot, P2TR (Pay-to-Taproot)


BIP 341 popisuje způsob jakým Bitcoinový protokol integruje Schnorr signatures, včetně updatu Bitcoin scriptu. Taproot rovněž integruje MAST (Merkelized Alternative Script Trees), což umožní uživatelům uzamknout výstupy (outputs) do vícero scriptů.


P2TR zároveň zavádí nový způsob použití (utracení) Bitcoinu: uživatel má možnost zaplatit buď na Schnorr veřejný klíč anebo na Merkle Root složený z rozmanitých jiných skriptů. Tímto způsobem může vytvořit UTXO (unspent transaction output), který může efektivně odemknout a použít k platbě buď vlastník přiděleného klíče nebo kdokoliv splňující požadavky kteréhokoliv scriptu v rámci Merkle Tree.


BIP 342 Tapscript


V rámci implementace P2TR BIP 342 přidává a aktualizuje vícero operačních kódů (opcodes). Nové opcodes se používají na ověření Taproots a Schnorr signatures a v sumáři jsou známé jako Tapscript.

Ve všeobecnosti jsou hlavními výhodami navrhnutých vylepšení bitcoinového jádra hlavně podstatné zvýšení soukromí a bezpečnosti a úspora místa (a tím pádem efektivnější využití) v blockchainu – co bude mít za následek nižší poplatky za Bitcoinové transakce.