• Igor Pauer

Pokles hashrate BTC o 49 %

Nedávný pokles ceny BTC z $ 61,000 na $ 51,000 je spojován mimo jiné se 49% poklesem hashrate BTC v období od 15.dubna do 17.dubna (pokles z rekordních 212 EH/s na 109 EH/s).


Pokles hashrate byl způsoben výpadkem elektrické sítě v čínské provincii Xinjiang v souvislosti s údajným výbuchem uhelného dolu a následným kompletním blackoutem v severozápadní Číně kvůli bezpečnostním prověrkám. Čínské provincie Xinjiang a Sichuan se v současné době podílejí více než 50 % na hashrate Bitcoinu.


Navzdory masivnímu výpadku však bezpečnost a funkčnost Bitcoinu nebyla nijak ohrožena, což dokazuje jeho životaschopnost. V současné době hashrate Bitcoinu opětovně stupá k hodnotám 150 EH/s.