• Štefan Veselovský

Mladí lidé v online světě podceňují rizika

Z březnového průzkumu STEM/MARK pro mBanku vyplývá, že mladí lidé jsou v on-line světě sebevědomější než senioři, ale velmi významně podceňují rizika a jsou tak zranitelnější.


Výsledky potvrdily v posledním roce nárůst využívání moderních technologií u téměř poloviny populace (46 %). Největší nárůst byl zaznamenán u mladých (76 %). Nejčastěji využívané činnosti na internetu (80 %) tvoří komunikační aktivity (komunikace, sociální sítě), nákupy, sledování informací a správa financí a obsluha bankovního účtu (91 %).


Mladí se podle průzkumu mnohem lépe než ostatní věkové skupiny orientují v online světě a cítí se v něm bezpečně. Jsou to ale spíše senioři, kteří se dle výzkumu snaží rozšiřovat si obzory (89 %) u bezpečnostních nástrah. Proti tomu mladí se v ní vzdělávají méně (78 %). Mladí také deklarovali menší strach. Nástrah se jich bojí 52 % proti 80 % seniorů.


U méně důležitých věcí (např. cookies apod.) se před od-kliknutím vždy podrobněji seznámí s obsahem jen 4 % mladých. U těch významnějších (bankovnictví, e-mail, sociální sítě apod.) je pak jejich počet větší: Bez pročtení podmínek nic neodklikne

29 %. Naproti tomu senioři u podstatnějších záležitostí bez pročtení nic nepotvrzují

v 70 %. Opatrnější jsou i v případě méně důležitých otázek, kde se s podmínkami obeznámí 23 % seniorů.


Senioři si u internetového bankovnictví ve více případech byli vědomi skutečností,

že by se do něj neměli přihlašovat z veřejné Wi-Fi, a že by si měli kontrolovat, zda je otevíraná stránka zabezpečená (kontrola ikony zámku před webovou adresou).

Tuto kontrolu mladí uváděli v 53 %, zatímco senioři v 80 %.

U mladých bylo překvapivé, že tolik nedbají na bezpečnostní doporučení při nastavování hesel. Jiné heslo pro každý účet má 36 % mladých, zatímco u seniorů je tento podíl více než dvakrát vyšší (74 %).

Při výskytu internetových útoků více než třetina mladé generace (35 %) nevěděla, co má v danou chvíli dělat. Nejčastěji se však obraceli na rodinu (69 %), a pak na svou banku (36 %). Senioři odpověděli, že nevědí, co mají dělat, jen v 19 %.