• Jiří Dvořák

Mineři ve světě BitcoinuSvět Bitcoinu je světem, který vyžaduje odborné znalosti k tomu, aby se v tomto světě člověk zorientoval. Termíny jako digitální měna, Blockchain a privátní klíč jsou často skloňovaná slova, ovšem ne každý chápe, jakou roli hrají ve světě Bitcoinu. Dnes bychom vám rádi představili význam a roli takzvaných minerů (z anglického „mining“, „miner“, tedy těžařů).


Nabízí se analogie s těžaři zlata, ale tato analogie je zavádějící. Standardní těžaři zlata pouze zlato nacházejí a posouvají jej v rámci distribuce za úplatu dál. Miner ve světě Bitcoinu hraje důležitou roli, a tím je decentralizace transakcí, zaznamenávání transakcí a verifikace.


Celý systém Bitcoinu závisí na minerech, aby transakce byly verifikovány a zaznamenány. Ve světě standardních měn, ve chvíli, kdy vám někdo předá hotovost víte, že tato hotovost nebyla utracena již za něco jiného. Při transakcích v Bitcoinech musíte zajistit, aby nedocházelo ke dvojí útratě, tedy, aby se nestalo, že někdo zaplatí s již použitými Bitcoiny.


A zde přichází role minerů.

Bitcoin mineři se připojí do Bitcoin sítě a čeká na příchozí transakce. Ve chvíli, kdy chcete někomu poslat jeden Bitcoin a zadáte transakci do systému, spouští se následující proces. Mineři nejdříve ověří dva aspekty transakce. Nejdříve ověří dle vašeho privátního klíče, zdali máte právo daným Bitcoinem disponovat. Následně mineři ověří, zdali vámi zadaný Bitcoin již nebyl použit v jiné transakci.

V těchto krocích se můžete na minery dívat jako na zaměstnance banky na přepážce, který ověří vaši identitu, pravost hotovosti či zůstatku na účtu.

Nyní přichází další krok. Mineři verifikují transakce a následně je zapisují do svých privátních seznamů. Každých pár minut systém zvolí náhodně jednoho minera, aby svůj seznam nahrál do veřejného systému, kde ostatní mineři se musí shodnout na tom, že tyto nahrané transakce jsou v souladu s daty v posledním veřejné akceptované verzi. Toto zabraňuje tomu, aby někdo nahrál smyšlené transakce, které nekorespondují s historií transakcí do té doby.


Ve chvíli, kdy je seznam transakcí zveřejněn a komunitou minerů verifikován, začíná závod o to, kdo první spočítá matematický problém, a díky tomu se stane tím, který tento blockchainový block zapíše a získá tím odměnu. Tato odměna začala na 50 Bitcoinech za block. Každé 4 roky se tato odměna o polovinu snižuje.


Mineři hrají ve světě kryptoměn velkou roli. Eliminují dvojí útratu konkrétní kryptoměny a vytváří bloky, které jsou zapisovány do Blockchainu. To vše s motivací, generovat odměnu za zapsaný block.