• Igor Pauer

Kryptografické zajímavosti o Bitcoinu

Lidé se často ptají, jak bezpečné kryptoměny jsou. Uvádíme několik zajímavých čísel z oblasti kryptografie, které mnoho napoví:

Existuje 2^256 = 1.1x10^77 kombinací privátních klíčů (když to číslo rozepíšeme, tak vypadá takto: 110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000)

Když bychom měli superpočítač schopný procesovat trilion (1.000.000.000.000) privátních klíčů za sekundu, trvalo by nám milionkrát víc, než je věk celého vesmíru, než bychom “hackli“ privátní klíč Bitcoinu. Co je ještě horší, při výpočtu bychom spotřebovali kompletní výkon slunce po dobu 32 let.

Zdrojový kód Bitcoinu je open-source (= každý ho může zkontrolovat) a byl mnohokrát kontrolován experty na kryptografii (na rozdíl od zdrojových kódů vašeho internetového bankovnictví). Každý z nich, nezávisle od sebe potvrdil bezpečnost Bitcoinu řádově vysoko nad úrovní bezpečnosti současných bankovních systémů.