• Jiří Dvořák

JAK KRYPTOMĚNY A BLOCKCHAIN OVLIVŇUJÍ SVĚT

V dnešní době, když slyšíme o kryptoměnách, vnímáme tyto informace převážně v kontextu, zdali určitá kryptoměna posílila nebo oslabila. V této oblasti již pravděpodobně každý zná Bitcoin a ví, že Bitcoin je měna, která se pohybuje mimo dosah vlivu velkých institucí a bank.


V pravidelných zprávách o hodnotě Bitcoinu, kdy spousta lidí propočítává kolik by jim vydělal, kdyby ho tenkrát nakoupili či prodali, zaniká spousta faktorů a trendů, které prostřednictvím adopce kryptoměn mohou mít vliv na běžný život ve společnosti.

Kryptoměny a IT svět


Bitcoin v korporátním IT světě ze začátku nebudil moc důvěry. Toto se pozvolna otáčelo, až dnes již všechny velké firmy pohybující se v IT víceméně akceptují platby Bitcoiny a vlastně to začíná být standardem. U nás v České republice stojí za zmínku společnost Alza, která úspěšně zavedla platbu Bitcoinem a dnes realizuje touto cestou velmi zajímavé odběry.


Toto postupné zavádění Bitcoinu v IT světě přináší pozitivní vlivy na IT svět.

Samozřejmě s novou technologií přichází i nové profese a zaměstnání, tedy zavádění Bitcoinu jako standardního platidla, přináší nové pracovní pozice a příležitosti v tomto sektoru. Dále díky technologii Blockchain, která je nerozlučitelně spjata s Bitcoinem, přináší v této oblasti Bitcoin daleko rychlejší procesování transakcí s daleko nižšími poplatky za transakce.


Technologie Blockchain nabízí daleko větší bezpečnost a odolnost vůči zneužití, což vede k navýšení bezpečnosti uživatelů a jejich zdrojů.

Kryptoměny a životní prostředí


Významnou oblastí kryptoměn je tzv. mining. Čím větší výpočetní sílu miner má, tím se zvyšuje jeho šance, že získá odměnu za vytěžení bloku. Toto samozřejmě vede k velkému tlaku na hardware, a s ním spojenou spotřebu energie. V dnešní době nejsou neobvyklé velké sklady plné výpočetní techniky, které fungují nonstop, a samozřejmě spotřebovávají velké množství energie.


Z těchto důvodů již vznikají projekty s cílem vytvořit kryptoměny šetrné ke spotřebě energie, obvykle na bázi PoS.

Blockchain a životní prostředí


Energetika

Většina energetických sítí jsou centralizované, a tudíž při výpadku části sítě, například z důvodu přírodního vlivu, může docházet k výpadku celé části sítě i na několik dní.


Uhlíková stopa

V dnešní době v ceně energie není zahrnuta uhlíková stopa, Blockchain technologie by byla schopna sledovat uhlíkovou stopu u každého produktu, a tím spravedlivě vypočíst uhlíkovou stopu.

Globální vliv Blockchainu


Již dnes technologie Blockchain ukázala, že je schopna zatřást již zaběhlými zvyky v tradičně konzervativních odvětvích.


Malé podniky

Nadstavba Blockchainové sítě umožňuje spouštění „chytrých“ kontraktů. „Chytré“ kontrakty jsou jednoduché prográmky běžící na Blockchain sítích, za jejichž využití platíte kryptoměnou spojenou s danou Blockchain sítí. Využitím těchto kontraktů firmám klesají náklady a zároveň si mohou zefektivnit a zjednodušit svou práci.

Zdravotnictví

Blockchainová síť nabízí též možnosti bezpečného ukládání zdravotnických záznamů pacientů a obyvatel obecně, protože dokáže zaručit soukromí, primárně řeší časová razítka a nezaměnitelnost záznamů.


Universální příjem

Určitě jste zaznamenali v posledních letech, že se hovoří o nastavení universálního příjmu, tedy, že by každý z nás měl garanci toho, že mu měsíčně chodí garantovaný příjem od státu v případě, že nemá zaměstnání. Již probíhají experimenty, jak by tento systém mohl využít technologii Blockchain.

Jak kryptoměny ovlivňují svět


Bankovní svět

Kryptoměny zde již zůstávají a dnešní bankovní domy pomalu adoptují kryptoměny do svých obchodních modelů. Tato adopce není zas tak jednoduchá, protože každá banka chce mít pod kontrolou vše a každá kryptoměna je stavěna tak, aby ji nikdo nemohl ovládat. Z toho vyplývá, že zde vzniká tlak na bankovní svět, aby se z části trendu kryptoměn přizpůsobil.

Snižování nebezpečí podvodů

Aplikování kryptoměny při realizaci plateb významně snižuje nebezpečí podvodů tak, jak se podvody objevují při používání platebních karet.


Převody bez hranic, poplatků

V rozvojových zemích se spousta transakcí provádí přes kredity v mobilním telefonu, toto samozřejmě sebou nese obrovské poplatky, a díky použití technologie Blockchain se mohou dramaticky snížit náklady na tyto služby, s bonusem navýšení celkové bezpečnosti systému, navíc s přístupem na internet můžete peníze posílat odkudkoli na světě kamkoli.

Závěrem

Kryptoměny zde zůstávají, a s nimi samozřejmě stávající humbuk o tom, jak moc která měna vynáší, a jak moc zrovna kurz té dané měny stoupl či padnul. Za každou kryptoměnou se ovšem skrývá Blockchain, který přináší celou řadu nových využití v celé řadě oblastí lidské spolupráce, která ve finále, může naše životy ovlivnit ještě více než samotná kryptoměna.