• Jiří Dvořák

Investiční ukazatele kryptoměny

S nástupem Bitcoinu a jeho rozšířené popularity přivádí na investiční trh celou řadu kryptoměn a tím pádem i spousty příležitostí, ale zároveň nástrah pro investory. V tomto článků si projdeme základní ukazatele a aspekty kryptoměn.


Kryptoměna je úplně jiný druh investice než třeba akcie. Většina investorů přichází do světa kryptoměn vybaveni svými technickými a fundamentálními analýzami a vyrážejí dobýt digitálně investiční svět kryptoměn.


Toto investorské nadšení, stejně tak jako nález zlata na Aljašce, zahájil Bitcoin a nyní s vidinou ohromných zisků, vyráží různí investoři spekulovat s kryptoměnami. Toto je samozřejmě násobeno existencí dalších kryptoměn.


V tomto článku probereme základní aspekty, dle kterých hodnotit kryptoměnu, ale již z počátku musíte chápat musíte chápat cíl a využití kryptoměny. Většina dnešních investorů většinou vůbec kryptoměnu nechápou, ale přitahuje je vidina zisku a tím pádem se stávají pouhými spekulanty, vlastně gamblery, na tomto zajímavém poli.


Než přistoupíte k posouzení kryptoměny, určitě si projděte základy, spousty z nich zde popisujeme u nás na Investiční Akademii. Měly byste pochopit principy fungování technologie Blockchain. Dále byste měli pochopit, že každá kryptoměna je navázána na svoji blockchainovou sít. Měli byste vědět, zdali kryptoměna, kterou analyzujete je těžena formou Proof-of-Work nebo Proof-of-State.


Dokud tyto základy nebudete chápat dostatečně, raději se sami do kryptoměn nepouštějte, protože vaše úspěchy budou pouze náhody.

1. Obchodní záměr


Na kryptoměnu se musíte dívat jako na začínající firmu. Co kryptoměna společně se svoji Blockchainovou sítí nabízí za řešení? Je toto řešení z dlouhodobého pohledu přínosné a v odvětví, které se bude rozvíjet? Můžete mít kryptoměnu, kterou nikdo nezná, ale její blockchainová technologie nabízí skvělé řešení, které v daném odvětví dramaticky zefektivní fungování podniků v sektoru, taková kryptoměna může začít růst.

2. Celkové množství kryptoměny a množství v oběhu

Celkové množství kryptoměny, tedy maximální množství měny, které může být vytěženo nebo vpuštěno do digitálního oběhu. Většina kryptoměn se těží, a tudíž je důležitá analýza stávajícího objemu, budoucího objemu a poptávky po měně.

3. Historie vývoje cen


Ceny kryptoměn jsou velmi volatilní. Jeden z hlavních důvodů je, že trh kryptoměn obchoduje v tak nízkých objemech, že realizací větší transakce, ale výše stále dostupné pro spousty jednotlivců dokážete pohnout s cenou trhu. Stejně jako ve světě fiatu, kdy centrální banka začne prodávat či nakupovat měnu realizací transakcí za miliardy.


Při sledování historického vývoje cen, si též musíte uvědomit, že velká část obchodů může probíhat v rámci takzvaných over the counter obchodů, tedy obchodů, které se realizují mimo burzu, právě i z důvodu garantovaných cen.

Proto historický vývoj ceny kryptoměny nezachycuje všechny možné transakce, které se v životě dané kryptoměny udály.


4. Jak aktivní jsou programátoři kolem kryptoměny


Jeden z dalších indikátorů budoucího růstu hodnoty kryptoměny může být, jak moc je vývojářská komunita kolem kryptoměny aktivní, čím aktivnější, tím vyšší pravděpodobnost, že kryptoměna v sobě skrývá nadějné řešení a co víc, že tyto řešení přitahují další vývojáře a tím roste pravděpodobnost růstu ceny kryptoměny.


Nejlepší místo na ověření těchto vývojářských aktivit a nadšení z konkrétní kryptoměny se dá vystopovávat na GitHub.

5. Aktivita v komunitě


Jedním z aspektů doby sociálních médií je i tvorba různých komunit lidí sdružující či propojující jednotný zájem. Jedním z takových zájmů jsou samozřejmě kryptoměny, a tudíž čím aktivnější a třeba i rostoucí komunita se kolem kryptoměny vytváří.


Stojí proto za to projít Twitter a monitorovat, jak moc se o dané kryptoměně komunikuje. Velmi dobrým místem k této analýze je též Redit.

Závěrem


Kryptoměny určitě nabízí možnost investování a zhodnocování vašich prostředků. Nenechte se zmýlit dojmem, že kryptoměna je standardní měna, která na rozdíl od ostatních je virtuální, tedy je stejná, ale pouze v počítači.


Není tomu tak a některé tyto aspekty jsme si v článku popsali stejně jako další zajímavosti ze světa kryptoměn, které zveřejňujeme na Investiční Akademii.