• Igor Pauer

Ethereum aktivovalo významnou změnu nazvanou „London hard fork"


05.08.2021 v 12:34 UTC, v bloku 12 965 000, byl v síti oficiálně aktivován nejnovější upgrade blockchainu Etherea nazvaný „Londýn“.


Možná jste si v mainstreamových médiích v nedávné době přečetli o tzv. „London upgrade“ v síti Ethereum (odborně označován „EIP-1559“).


Co to znamená?


EIP (Ethereum Improvement Proposal, v překladu návrh na vylepšení Etherea) je proces kterým dochází k aplikaci vylepšení "v jádře" anebo v "blockchainu" Etherea.


Tento proces je dokonale "demokratický", musí s ním souhlasit většina těžařů i developerů jádra a má poměrně složité a striktní podmínky. Dokonale demokratický je i proto, protože pokud by s danou změnou nesouhlasila podstatná část těžařů, jednoduše ji neimplementují a došlo by k hard forku (rozštěpení) blockchainu na dva nezávisle blockchainy se společnou historií, ale různými vlastnostmi.

V případě Etherea už k takovému "nepřátelskému" hard forku v minulosti došlo a pokračovalo to ETC (Ethereum Classic, což je původní větev Etherea) a Ethereem, které je výsledkem reakce na hack Etherea v jeho raných fázích, části krypto komunity je toto rozštěpení stále vnímáno velmi kontroverzně.


Jaké jsou tedy ve zkratce údaje o EIP-1559 (London fork):

  1. Došlo k "úplnému" konsenzu, nedošlo tedy k rozštěpení ETH na dva blockchainy a nevznikla "nová" kryptoměna

  2. K EIP-1559 došlo v bloku 12.965.000

  3. První návrh EIP-1559 pochází z roku 2018, myšlenka mechanismu byla představená Vitalikem Buterinem už v roce 2016

  4. Nejvýraznější změnou bylo zavedení mechanismu "pálení" poplatků, který měl za cíl přiblížit ETH charakteristikám deflační měny

  5. Aktuálně je "spálených" více než 77.000 ETH v ATH hodnotě 331.000.000 USD, v současné době pálíme ETH rychlostí 2,63 ETH za minutu (t.j. 11.300 USD za minutu)

  6. Krátkodobý pozitivny efekt se silně projevil na ceně ETH

Předběžně je EIP-1559 hodnocené jako dobře připravené, bez závažných, hlavně bezpečnostních nedostatků a mechanismy konsenzu komunity zjevně fungují. Pozitivně je hodnoceno i pokračování v jednom blockchainu a fakt, že jsme se vyhnuli vzniku další kryptoměny hard forkem.


Toto vylepšení z dlouhodobého hlediska by tedy mělo přinést nižší transakční poplatky a rychlejší a efektivnější využití celé sítě.