• Jiří Dvořák

2021 – Rok institucionálních adopcí kryptoměn


Letošní rok je z pohledu kryptoměn rokem, který ve velkém očekává již započatý trend adopcí kryptoměn velkými institucemi. Tento trend již pomalu zahájili některé velké finanční domy v zahraničí a my, zde v České republice, můžeme s napětím očekávat, jak se k tomu trendu začnou stavět české subjekty.


Hlavní překážky


První vlna překážek byla, zdali finanční svět a investoři budou kryptoměny a zejména Bitcoin akceptovat, a to jak z důvodu popularity, tedy zdali bude Bitcoin tak populární, že klienti institucí budou požadovat po svých institucích a bankách, aby kryptoměny zavedli do svých portfolií.


Do tohoto se samozřejmě ze začátku instituce nehrnuly, a to z důvodu politického, krypto měny jsou ze své podstaty decentralizované a žádný jeden subjekt je neovládá, tedy úplně zásadní opak přístupu institucí, které zase ze své podstaty potřebují mít vše pod kontrolou.


Druhým důvodem, ne tak často zmiňovaným je, že pro konzervativní instituci je docela oříškem technologicky kryptoměnu začlenit do svého portfolia.


Je zde velký problém se samotnou technologií, která se neustále vyvíjí, a tudíž potřebujete opravdu experta na kryptoměny a nejnovější trendy, jelikož jen tak dokážete své portfolio kryptoměny uchránit a hlavně pojistit proti ztrátě.


Něco jiného je přijít o pár Bitcoinů tím, že si fyzická osoba chrání svá data nedbale a něco jiného je, když banka přijde o miliardy aktiv tím, že měla špatně zabezpečena svá data. Tím, že transakce v krypto-světě jsou nevratné a hlavně nevymahatelné, otvírá se zde obří problém pro instituce.


Dvě hlavní řešení


Existují v tuto chvíli dvě cesty. Jednou je, že instituce bude muset, v již tak přebraném IT světě, ve kterém najít, a hlavně udržet špičkového odborníka, je velkým oříškem. No a v rámci kryptoměn a IT je těch odborníků daleko méně.


Druhou cestou je outsourcovat si tuto službu u důvěryhodných poskytovatelů těchto služeb na trhu, ale v tom potřebujete najít tyto důvěryhodné subjekty, vybudovat si vztah a zároveň vytvořit právní rámec celého systému tak, aby byli všichni kryti.


Rok 2021


Rok 2021 by právě mohl být prvním krokem k tomu, že velké instituce začnou pozvolna kryptoměny adoptovat do svých portfolií právě díky tomu, že se začnou objevovat důvěryhodné subjekty na trhu nabízející institucím korporátní řešení v rámci kryptoměn.


V zahraničí již toto začalo minulý rok, kdy například společnost PayPal oznámila, že svým 150 miliónům klientů nabízí platby v kryptoměnách. Toto je velkým signálem, že tu kryptoměny nejen, že zůstávají, ale, že je to předvoj pro velké instituce začít vážně přemýšlet o implementaci kryptoměn produktů a služeb do svých portfolií.

Zrovna počátkem tohoto týdne CEO Americké e-Bay Jamie Iannone naznačil, že jím vedená společnost aktivně vyhodnocuje kryptoměny jako možnost plateb.


V České republice je jedna z velkých firem, která platby kryptoměnami zavedla společnost Alza. Na velké instituce a bankovní domy se zatím čeká stejně tak, až se objeví společnosti, nabízející top technologická řešení v oblasti kryptoměn pro instituce.


Výše uvedené příklady zavádění možnosti platit kryptoměnou nám vlastně přijdou přirozené a pravděpodobně do pár let bude platba kryptoměnou standardní platební možnost všude. Vývoj ovšem graduje i v nově vycházející oblasti přirozeně vyplývající s nabíhající popularitou kryptoměn, a tím je ukládání aktiv v kryptoměně jako bezpečného přístavu pro fiat.


Začíná se objevovat trend, kdy velké firmy začínají část svých aktivit přesouvat do kryptoměn. Uveďme například společnost Tesla, která z dostupných zdrojů, ještě tento týden držela 43,200 Bitcoinů, tedy 4. května v hodnotě 2 mld. dolarů.


Sledování, kolik velkých firem a institucí začne svá aktiva ukládat do kryptoměn v rámci diverzifikace svých investic a ochrany aktiv, bude zajímavý trend a indikátor vývoje kryptoměn nejen na světovém, ale též na Českém trhu, který tento trend bude následovat.

Jak jsme zmiňovali výše, v České republice je jedna z velkých firem, která platby kryptoměnami zavedla, společnost Alza. Vedoucím projektu v té době byl partner EDF GROUP a EDF TECHNOLOGY, pan Igor Pauer. Na velké instituce a bankovní domy se zatím čeká stejně tak, až se objeví společnosti, nabízející top technologická řešení v oblasti kryptoměn pro instituce. A právě EDF TECHNOLOGY s.r.o. chce být jedním z lídrů poskytovaných technologických řešení.


EDF GROUP tyto trendy velice intenzivně sleduje a vyhodnocuje a prostřednictvím své dceřiné společnosti EDF TECHNOLOGY bude postupně představovat svá institucionální technologická řešení na té nejvyšší úrovni.