Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Správce osobních údajů: EDF Challenge s.r.o., IČ: 29138876, se sídlem Na Větrově 68/34, Lhotka, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 203156. (dále jen „Společnost“)

 

Odesláním svého e-mailu souhlasíte, aby tento e-mail byl evidován Společností v souvislosti s Vaším zájmem o zasílání newsletterů a pouze pro tento účel. Další údaje zpracováváme v případě vložení uživatelského komentáře, účasti v diskuzi na našich stránkách a dále případě zaslání dotazů či nabídky přes kontaktní nebo inzertní formulář.

 

Poučení o právech:

 

Máte právo:

 

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat pomocí opt-out metody (tato možnost je v zápatí každého přijatého newsletteru) nebo písemným sdělením na e-mail Společnosti info@edfchallenge.cz,

 • požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,

 • podat námitku proti zpracování osobních údajů,

 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Společnosti jsou nepřesné),

 • požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

 • podat stížnost u dozorového orgánu, na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Svá práva vůči Společnosti uplatňujte písemně na e-mailu info@edfchallenge.cz nebo na adrese sídla Společnosti.

 

Zásady ochrany osobních údajů a další zpracovávání zákaznických údajů

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích návštěvníků našich webových stránek.

 

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Web www.investicniakademie.com je provozován společností EDF Challenge s.r.o., IČ: 29138876, se sídlem Na Větrově 68/34, Lhotka, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 203156 (dále jen „Společnost“), která je tak správcem vašich osobních údajů (dále jen “Správce”), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

 

 

Společnost EDF Challenge s.r.o., patří do finanční skupiny společnosti EDF GROUP, která zahrnuje také společnosti EDF Technology s.r.o., Equity Design Fund a.s., EDF Fond Sicav a.s., EDF PAYMENT SOLUTIONS s.r.o. a EDF GROUP Ltd. V rámci této skupiny může dojít k předávání osobních údajů. Důležité však je, že žádná z těchto společností dále nezpracovává Vaše údaje pro jiný účel, než pro který jste nám osobní údaje svěřili, pokud s tím nedáte souhlas.

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře, odběrem newsletterů, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s Nařízením či k plnění zákonných povinností správce.

 • Komentáře a diskuze, kontaktní formulář, inzertní formulář

Tyto údaje zpracováváme v případě vložení uživatelského komentáře, účasti v diskuzi na našich stránkách a dále případě zaslání dotazů či nabídky přes kontaktní nebo inzertní formulář.

 • Jméno

 • Emailová adresa

 • Komentář či text zprávy

 • IP adresa

Jméno, e-mailová adresa a komentáře či text zprávy jsou zpracovány za účelem identifikace autora příspěvku a umožnění účasti v diskuzi, a také proto, abychom vám mohli odpovědět. Toto zpracování nám umožňuje u kontaktního a inzertního formuláře čl. 6. odst. 1 písm. b) a v případě diskuzního komentáře článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Tyto osobní údaje budeme u diskuzních komentářů zpracovávat po dobu zveřejnění článku. V případě kontaktního a inzertního formuláře budeme zpracovávat uvedené osobní údaje po dobu 3 let.

IP adresa je zpracována za účelem prevence před cílenými útoky na server Správců a pro lepší identifikaci nevyžádaných SPAM komentářů či příspěvků v diskuzi. Toto zpracování nám umožňuje náš oprávněný zájem, tedy článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Vaši IP adresu budeme zpracovávat po dobu 1 roku.

 

 • Newsletter

Naše newslettery vám zašleme jen v případě, že jste se přihlásili k jejich odběru.

 

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 • Jméno, příjmení

 • E-mailová adresa

Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem zařazení do databáze pro rozesílku novinek a obchodních sdělení, a to na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, jinak si budeme pro tento účel uchovávat a zpracovávat je po dobu 5 let. Souhlas můžete vzít zpět kliknutím na odkaz v zápatí každého newsletteru pro jejich odhlášení nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@edfchallenge.com. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání newsletterů a odebrání z databáze pro jejich rozesílání.

Pokud zadáte svůj e-mail k odebírání newsletterů, souhlasíte tímto se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro účely zasílání těchto newsletterů (bližší specifikace souhlasu a konkrétní správce osobních údajů jsou vždy uvedeny v souhlasu). Tento souhlas můžete odvolat metodou opt-out, která je v zápatí každého newsletteru.

 

 

 • Cookies

Na těchto webových stránkách používáme soubory cookies. Co to cookies jsou, si můžete přečíst zde. Soubory cookies využíváme pro:

fungování webových stránek, (např. funkčnost přihlašování, či zapamatování uživatelského jména),

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách pro zkvalitnění služeb,

pro marketingové účely.

Používání souborů cookies můžete vypnout či změnit v nastavení vámi používaného internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že při nepoužívání souborů cookies se může stát, že ne všechny funkce těchto webových stránek budou pro vás funkční a dostupné.

Cookies podle bodů a) a b) můžeme používat na základě našeho oprávněného zájmu, tedy podle čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení. Kromě změny nastavení vašich cookies preferencí můžete také proti jejich zpracování vznést námitku, a to tak, že zašlete e-mail na info@edfchallenge.com. Námitku vyřídíme nejpozději do 30 dní od jejího obdržení.Cookies podle bodu c) zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je dán na základě nastavení vašeho prohlížeče. Tyto cookies pro marketingové účely zpracováváme nejdéle po dobu 13 měsíců.

 

Cookies, které potřebujeme pro funkčnost webu, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou. Pokud vznesete námitku proti tomuto typu cookies, nemůžeme v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu

 

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která vás nedokáže identifikovat.

 

Cookies podle bodu c) zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je dán na základě nastavení vašeho prohlížeče. Tyto cookies pro marketingové účely zpracováváme nejdéle po dobu 13 měsíců.

Nezískáváme ani nezpracováváme žádné Vaše osobní údaje, kromě IP adresy, která je ukládána prostřednictvím cookie, které ale nepřiřazujeme ke konkrétnímu člověku a slouží tedy pouze pro statistické vyhodnocení čtenosti našich článků.

Povolením cookie souhlasíte s využíváním cookie naším webem. Cookie využíváme pro účely využívání nástroje Google Analytics (údaje jsou zpracovávány společností Google Inc.). Cookie jsou využívány pouze pro účely nástroje Google Analytics, který používáme k analýze čtenosti našich článků.

Pokud nechcete tyto cookie ukládat, je možné jejich používání zablokovat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokyny, jak vypnout cookie ve Vašem prohlížeči, naleznete na webové stránce podpory prohlížeče.

 

 

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem.  Pro zabezpečení využíváme například:

 

 • omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,

 • omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,

 • zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,

 • pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon.

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

 

 • na informace,

 • na přenositelnost Vašich osobních údajů,

 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům

 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,

 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),

 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,

 • podat stížnost u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

 

Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: info@edfchallenge.cz nebo písemně na adrese: EDF Challenge s.r.o., IČ: se sídlem Na Větrově 68/34, Lhotka, 140 00 Praha 4

 

Pravidla pro používání webových stránek

Úvodem

 

Tento dokument upravuje pravidla používání webových stránek Investiční Akademie („Stránky“) třetími osobami („Uživatelé“).

Před použitím Stránek by se měl Uživatel nejdříve seznámit s následujícími pravidly pro jejich používání („Pravidla“). Pokud s Pravidly nebude Uživatel souhlasit, měl by Stránky opustit a nadále je nepoužívat, protože používáním Stránek Investiční Akademie automaticky u daného Uživatele předpokládá jeho souhlas s Pravidly.

 

Vlastnictví obsahu Stránek

 

Vlastníkem a provozovatelem je EDF Challenge s.r.o., případně některá společnost patřící do skupiny EDF GROUP.

 

Omezení využívání obsahu Stránek

 

Uživatelé nejsou bez souhlasu EDF Challenge s.r.o. oprávněni:

– archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat jakýmkoli třetím osobám jakékoli informace uvedené na Stránkách; nebo

– využívat obsah Stránek k systematickému zpracování, spojování s jinými autorskými díly, vytváření databází nebo činnostem jiným než prohlížení Stránek pro osobní potřebu Uživatele.

 

Užití Stránek Uživatelem mimo jeho osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv EDF Challenge s.r.o., případně společností ve skupině EDF GROUP a současně může být i neoprávněným zásahem do práv třetích osob poskytujících informace, jež jsou prostřednictvím Stránek zpřístupněny a šířeny.

 

Uživatelé nesmějí:

– zasahovat do technického nebo obsahového provedení Stránek

– užívat zde informace uvedené na Stránkách v rozporu s příslušnými právními předpisy.

 

Vyloučení odpovědnosti

 

Každý Uživatel užívá Stránky na vlastní riziko.

Přestože byl obsah Stránek získán ze zdrojů, které EDF Challenge s.r.o. považuje za spolehlivé a důvěryhodné, EDF Challenge s.r.o. neodpovídá za:

– aktuálnost, úplnost, pravdivost, včasnost či správnost jakýchkoli informací, dat a prohlášení obsažených na Stránkách, které jsou brány z veřejně dostupných zdrojů nebo byly poskytnuty třetími;

– jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku dočasné či trvalé nemožnosti využití jejich obsahu;

– pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách;

– povinnosti třetích osob, které prostřednictvím Stránek nabízí své služby; a

– obsah webových stránek, na něž vedou odkazy ze Stránek.

 

EDF Challenge s.r.o. nezaručuje bezchybné a nepřetržité fungování Stránek.

 

Kontakt pro řešení obtíží při nefunkčnosti Stránek nebo zájmu o nekomerční využití jejich obsahu

 

V případě technických obtíží při využívání Stránek nebo zájmu o nekomerční využití informací uvedených na Stránkách se může Uživatel obrátit na administrátora Stránek prostřednictvím emailu info@edfchallenge.cz.

 

Informativní charakter Stránek

 

Informace uvedené na Stránkách mají pouze informativní charakter.

Pokud nevyplývá z obsahu Stránek jinak, informace uveřejněné na Stránkách nejsou právním, daňovým ani investičním poradenstvím, investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí a nelze je považovat za návrh na uzavření smlouvy.

 

Možnost jednostranné změny Stránek nebo Pravidel

 

EDF Challenge s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit nebo odstranit část obsahu Stránek.

EDF Challenge s.r.o.  si také vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit Pravidla. Jakákoli změna Pravidel je vůči Uživateli účinná okamžikem uveřejnění nové verze Pravidel na Stránkách.

 

Závěrem

 

Uživatelé berou výše uvedené informace na vědomí a používáním Stránek s nimi souhlasí.

 

Poslední aktualizace: 17.05.2021